Работа

Фирма ''ЕЛЕКТРИК'' ЕООД търси да назначи технически ръководител 

Задължения и отговорности на длъжността:

 • контрол и отчитане дейностите по изпълнение на строителния обект
 • организиране на монтажните групи
 • изготвяне на ежедневни отчети за извършените монтажни работи
 • изготвя графици и заявки за ползване на техниката и съоръжения
 • следи за спазване на поставените срокове за монтажните работи
 • изготвя заявки и планове за работния процес
 • спазване на нормативните документи за извършване на монтажни работи
 • координация и съгласуване на дейностите с ръководител обекти
 • изготвяне на протоколите по време на строителство 

Изисквания:

 • висше образование 
 • стаж минимум 2 год.
 • опит в ръководенето на хора
 • компютърна грамотност 
 • притежание на шофьорска книжка

Ние ви предлагаме:

 • трудов договор и осигуровки
 • служебен телефон
 • служебен автомобил
 • добро възнаграждение
 • възможност за професионално развитие

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.