Електрически инсталации

 

Изграждане, ремонт и поддържане на силнотокови електрически инсталации в жилищни сгради, търговски и промишлени обекти

 Ел. табла и захранващи линии, ключове, контакти, вътрешно осветление, външно осветление, стълбищно осветление, фотоклетки, таймери и др.

Изграждане, ремонт и поддържане на домофонни уредби в жилищни сгради, търговски и промишлени обекти.

 Структурно окабеляване охранителни системи, пожароизвестителни системи, телефонни инсталации, кабелна телевизия и интернет.

 Изграждане на мълниезащита на жилищни сгради, търговски и промишлени обекти.

 

015

IMG 1699

017

Освен това фирмата произвежда всички видове измервателни, силови и оперативни ел.табла, електроразпределителни касети за кабелни мрежи НН, касети за автоматично командване на улично осветление, мачтови ел.табла и табла електроразпределителни за трансформаторни постове, а също така и ел.табла по проекти на клиента, в съответствие с изискванията на БДС. Таблата се предоставят на потребителя след като бъдат изпитани и приети от комисия. Изпитванията се провеждат по методика, установена с БДС и издава сертификат за качество.

 

IMG 1716 1

IMG 1723 1

IMG 1730 1